Bản dự thảo chương trình đại hội chi đội trường THCS Ngọc Thanh năm học 2018-2019.