Friday, 21/06/2019 - 00:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngọc Thanh

Chương trình đại hội chi đội 2018-2019

Bản dự thảo chương trình đại hội chi đội trường THCS Ngọc Thanh năm học 2018-2019. 

Tài liệu đính kèm: Tải về

                          Ch­¬ng TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

TRƯỜNG THCS  NGỌC THANH

NĂM HỌC 2018 - 2019

 

PHẦN I: CHÀO CỜ.

1/ Trước khi bước vào đại hội, em xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Chào!

Quốc ca!

Đội ca!

Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa! Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!

3/Em xin kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn ngồi!

 

Kính thưa đại hội. Nhằm đánh giá tình hình công tác đội và phong trào thiếu niên trong nhiệm kỳ 2018- 2019, quyết định phương hướng hoạt động công tác đội nhiệm kỳ 2018 - 2019, đồng thời kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao chất lượng đội viện, tổ chức cơ sở Đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Được sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường, chi đội ……. tổ chức đại hội  chi đội nhiệm kỳ 2018 - 2019.

Về dự và chỉ đạo đại hội hôm nay, em xin trân trọng giới thiệu :

Cô……………………………………………………... Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng

Cô……………………………………………………….. Đề nghị đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Dự đại hội còn có………… bạn đội viên tiêu biểu của chi đội cũng về dự đông đủ!

Đề nghị đại hội nhiệt liệt hoan nghênh!

 

3/ Trước khi vào làm việc, em xin giới thiệu cô giáo chủ nhiệm lên khai mạc đại hội.

 

4/ Kính thưa đại hội! Qua đại hội trù bị, Đại hội đã bầu ra Đoàn chủ tịch là 5 bạn có tên sau: 

1/ Bạn……………………………….                

2/ Bạn ………………………………….       

3/ Bạn ………………………………..       

4/ Bạn  ……………………………..       

5/ Bạn  …………………………………

Và 02 thư ký đại hội là:

1/ ……………………………………

2/…………………………………..

Nếu đại hội nhất trí xin cho 1 tràng pháo tay!

Xin mời Đoàn Chủ tịch và  Đoàn thư ký lên làm việc!

5/ Thay mặt đoàn chủ tịch, em xin công bố chương trình làm việc như sau:

1/ Bản dự thảo phương hướng năm học 2018 - 2019.

2/ Các ý kiến tham luận.

3/ Phát biểu ý kiến của đại biểu.

4/ Bầu Ban Chỉ huy chi đội.

5/ Bầu đại biểu đi dự đại hội liên đội.

6/ Bế mạc đại hội.

 

PHẦN II. NỘI DUNG.

2/ sau đây em xin giới thiệu bạn …………………….  thay mặt Đoàn chủ tịch lên thông qua dự thảo phương hướng công tác đội năm học 2018- 2019. Xin  mời bạn.

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Thưa đại hội!

Để đạt được những nhiệm vụ đã đề ra thì mỗi đội viên trong chi đội cần cố gắng hơn nữa trong mọi hoạt động, nề nếp học tập, rèn luyện tác phong, đạo đức để trở thành một đội viên tốt vững bước lên Đoàn.

3/Sau đây em xin giới thiệu bạn …………………………….. lên tham luËn vÒ  công tác häc tập tốt. Xin tr©n träng mêi b¹n.

4/ Tiếp theo Em xin giới thiệu bạn . ………………………………. lên tham luËn vÒ c«ng t¸c x©y dùng chi ®éi v÷ng m¹nh. Xin tr©n träng mêi b¹n.

§¹i héi vÉn cßn 1 sè ý kiÕn tham luËn, nh­ng do thêi gian cã h¹n. VËy, ®Ò nghÞ c¸c b¹n cã ý kiÕn tham luËn göi vÒ §oµn th­ ký ®Ó tæng hîp. Xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c  b¹n.

Kính thưa đoàn chủ tịch!

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo!

Thưa đại hội!

Trước khi tiến hành bầu cử Ban Chỉ huy chi đội, đề nghị đại hội thống nhất hình thức bầu cử. Có 2 hình thức bầu cử là Bỏ phiếu kín và biểu quyết. Xin đại hội cho ý kiến hình thức biểu quyết .

Như vậy đại hội nhất trí hình thức bầu cử là biểu quyết.

    Kính thưa Kính thưa đoàn chủ tịch!

   Thưa đại hội!

Qua đại hội trù bị .§¹i héi đã đề cử các bạn có tên sau vào Ban ChØ huy chi đội nhiệm kỳ 2018– 2019.

1……………………………………

2/ .......................................................

3/ ……………………………………..

4/ ………………………………………..

5/ ……………………………………….

 

- Xin hỏi đại hội có bạn nào tự ứng cử không? (Như vậy không có bạn nào tự ứng cử).

Xin đại hội cho biểu quyết .

Như vậy đại hội đã biểu quyết 100% bầu 05 bạn có tên sau đây vào Ban Chỉ huy chi đội năm học 2018 - 2019:

 

1/ ……………………………………….

2/ ..............................................................

3/ …………………………………………..

4/ …………………………………………….

5/ …………………………………………..

 

Xin mời các bạn ra mắt đại hội. Xin c¶m ¬n c¸c b¹n ,Mi c¸c bn v ch!

5. Sau đây Đại hội tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội Liên Đội nhiệm kì 2018- 2019. số lượng 5 bạn.

Tiêu chí: Học lực khá giỏi, hạnh kiểm tốt. Có ý thức tốt trong mọi hoạt động phong trào đội.

 Tại đại hội trù bị, Đại hội đã đề cử những bạn có tên sau vào danh sách đi dự đại hội Liên đội  nhiệm kì 2018- 2019 gồm.

1/ ……………………………………….

2/ ..............................................................

          3/ …………………………………………..

4/ …………………………………………….

5/ …………………………………………..

             - Xin hỏi đại hội có bạn nào tự ứng cử không? (Như vậy không có bạn nào tự ứng cử).

Xin đại hội cho biểu quyết .

Như vậy đại hội đã biểu quyết 100% bầu 05 bạn có tên sau đây là đại biểu đi dự đại hội Liên đội  nhiệm kì 2018- 2019:

1/ ……………………………………….

2/ ..............................................................

3/ …………………………………………..

4/ …………………………………………….

5/ …………………………………………..

 

 

Sau đây em xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo chủ nhiệm lên phát biểu ý kiến  và giao nhiệm vu cho ban chỉ huy chi đội mới.

Thay mặt cho Ban Chỉ huy chi đội và toàn thể các bạn đội viên trong chi đội xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập, cũng như trong hoạt động Đội để khỏi phụ lòng mong mỏi của các thầy cô.

 

Sau đây em xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đứng lên làm lễ chào cờ.

Nghiêm! Chào cờ! Chào!

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 06 : 148
Năm 2019 : 3.853