Sáng ngày 18/5/2018 đại hội cháu ngoan Bác Hồ được tổ chức long trọng tại nhà văn hóa xã Ngọc Thanh