Friday, 19/07/2019 - 06:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngọc Thanh

Thời khóa biểu mới nhất

Thực hiện từ tuần 29

PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG

TRƯỜNG THCS NGỌC THANH

 

 

THỜI  KHÓA BIỂU HỌC KÌ II - NĂM  HỌC 2017 – 2018

(Thực hiện từ 19.3.2018 - Tuần 29)

Thứ

    Lớp

 

Tiết

6A

6B

7A

7B

7C

8A

8B

9A

9B

9C

 

 

2

Tiết 1

C.Cờ-Hương

C.Cờ-Dung

C.Cờ-Oanh

C.Cờ-Hồng

C.Cờ-Nga

C.Cờ-Tươi

C.Cờ-Ninh

C.Cờ-Thiện

C.Cờ-Khang

C.Cờ-Thúy

Tiết 2

Toán-Yến

Tin-Oanh

TC-Nga

Văn-Châm

Văn-Hồng

Địa-Ninh

Lí-Tươi

Văn-Thúy

Sinh-Thắng

Hóa-Khang

Tiết 3

Toán-Yến

Toán-Dung

NN-Anh

ÂN-Doan

Toán-Thiện

Sử-Hồng

CN-Hoan

Sinh-Thắng

Hóa-Khang

Sử-Hương

Tiết 4

MT-Huế

Toán-Dung

Văn-Châm

TC-Nga

ÂN-Doan

Lí-Tươi

Địa-Ninh

NN-Chương

Sử-Hương

Văn-Thúy

Tiết 5

Tin-Yến

MT-Huế

ÂN-Doan

NN-Anh

TC-Nga

CN-Hoan

Sử-Hồng

Hóa-Khang

NN-Chương

Sinh-Thắng

 

 

3

Tiết 1

NN-Chương

TC-Tình

NN-Anh

TD-Duẩn

Sử-Hồng

Toán-Tươi

Văn-Ninh

Toán-Lam

Toán-Mạnh

Văn-Thúy

Tiết 2

TC-Tình

Văn-Hương

CD-Thành

NN-Anh

TD-Duẩn

Tin-Dung

Văn-Ninh

Lí-Thiện

Toán-Mạnh

Văn-Thúy

Tiết 3

Lí-Tươi

Văn-Hương

Sử-Hồng

CD-Thành

NN-Anh

Hóa-Thắng

Tin-Dung

NN-Chương

Văn-Quỳnh

Toán-Lam

Tiết 4

Văn-Hương

NN-Chương

TD-Duẩn

MT-Huế

Văn-Hồng

Văn-Ninh

Toán-Tươi

Văn-Thúy

Văn-Quỳnh

Lí-Thiện

Tiết 5

Văn-Hương

Lí-Tươi

MT-Huế

Sử-Hồng

CD-Thành

Văn-Ninh

Hóa-Thắng

Văn-Thúy

Lí-Thiện

NN-Chương

 

 

4

Tiết 1

TD-Duẩn

Sử-Thành

NN-Anh

Văn-Châm

Văn-Hồng

Địa-Ninh

Sinh-Nga

NN-Chương

TD-Tình

Tin-Yến

Tiết 2

NN-Chương

CN-Hoan

Toán-Oanh

Văn-Châm

Văn-Hồng

TD-Duẩn

Địa-Ninh

TD-Tình

CD-Thành

ÂN-Doan

Tiết 3

Toán-Yến

CN-Hoan

Toán-Oanh

NN-Anh

MT-Huế

Sinh-Nga

TD-Duẩn

CD-Thành

NN-Chương

TD-Tình

Tiết 4

CN-Hoan

TD-Duẩn

Văn-Châm

Toán-Oanh

Toán-Thiện

MT-Huế

NN-Anh

Tin-Yến

ÂN-Doan

Địa-Ninh

Tiết 5

CN-Hoan

NN-Chương

Văn-Châm

Toán-Oanh

Toán-Thiện

NN-Anh

MT-Huế

ÂN-Doan

Tin-Yến

CD-Thành

 

 

5

Tiết 1

NN-Chương

ÂN-Doan

Tin-Yến

TD-Duẩn

Địa-Thành

CD-Hồng

NN-Anh

Địa-Quỳnh

Sử-Hương

Lí-Thiện

Tiết 2

ÂN-Doan

NN-Chương

Toán-Oanh

Tin-Yến

TD-Duẩn

NN-Anh

CN-Hoan

Sử-Hồng

Lí-Thiện

Sử-Hương

Tiết 3

Lí-Tươi

Toán-Dung

Địa-Thành

Toán-Oanh

Tin-Yến

Sinh-Nga

CD-Hồng

Lí-Thiện

Văn-Quỳnh

Toán-Lam

Tiết 4

Toán-Yến

Lí-Tươi

TD-Duẩn

Địa-Thành

NN-Anh

CN-Hoan

Tin-Dung

Văn-Thúy

Văn-Quỳnh

NN-Chương

Tiết 5

-x-

-x-

-x-

-x-

-x-

Tin-Dung

Sinh-Nga

Toán-Lam

Địa-Quỳnh

Văn-Thúy

 

 

6

Tiết 1

Văn-Hương

Sinh-Khang

Sinh-Nga

Toán-Oanh

Tin-Yến

Toán-Tươi

TD-Duẩn

Toán-Lam

Toán-Mạnh

NN-Chương

Tiết 2

Sử-Thành

Văn-Hương

Tin-Yến

Sinh-Nga

Sử-Hồng

Toán-Tươi

NN-Anh

Toán-Lam

Toán-Mạnh

Hóa-Khang

Tiết 3

TC-Tình

CD-Thành

Toán-Oanh

Tin-Yến

CN-Hoan

TD-Duẩn

Văn-Ninh

Sử-Hồng

NN-Chương

Sinh-Thắng

Tiết 4

CD-Thành

Tin-Oanh

Sử-Hồng

CN-Hoan

Sinh-Nga

NN-Anh

Toán-Tươi

Hóa-Khang

Sinh-Thắng

Toán-Lam

Tiết 5

Tin-Yến

TC-Tình

CN-Hoan

Sử-Hồng

NN-Anh

Văn-Ninh

Toán-Tươi

Sinh-Thắng

Hóa-Khang

Toán-Lam

 

 

7

Tiết 1

TD-Duẩn

Địa-Quỳnh

Lí-Lam

Sinh-Nga

Địa-Thành

ÂN-Doan

Hóa-Thắng

Tin-Yến

TD-Tình

CN-Hoan

Tiết 2

Địa-Quỳnh

TD-Duẩn

Văn-Châm

Địa-Thành

Lí-Lam

Hóa-Thắng

ÂN-Doan

TD-Tình

Tin-Yến

Văn-Thúy

Tiết 3

Văn-Hương

Toán-Dung

Sinh-Nga

Văn-Châm

Toán-Thiện

Toán-Tươi

Văn-Ninh

CN-Hoan

Văn-Quỳnh

Tin-Yến

Tiết 4

Sinh-Khang

Văn-Hương

Địa-Thành

Lí-Lam

Sinh-Nga

Văn-Ninh

Toán-Tươi

Văn-Thúy

CN-Hoan

TD-Tình

Tiết 5

SHL-Hương

SHL-Dung

SHL-Oanh

SHL-Hồng

SHL-Nga

SHL-Tươi

SHL-Ninh

SHL-Thiện

SHL-Khang

SHL-Thúy

    

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 07 : 242
Năm 2019 : 4.146